Main Page Sitemap

Most viewed

Wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook. Contents, history edit, social Point was founded by tool Andrés Bou and Horacio Martos wars in 2008.Spanish game company, social Point SL is a Spanish video..
Read more
Chack chack n, pop is an Action game, developed by chack tose and published by Taito Corporation, which chack was released in Japan in 1985.Chack n, pop is an arcade game released by Taito in 1983, considered to chack be an ancestor of Bubble Bobble due to the..
Read more

2013 meb atama klavuzu

Genel VE ÖZEL hayati etkleyen nedenlere bali YER detrmeler.
Örenm durumundan YER detrmeler Dantay kinci Dairesinin tarihli klavuzu ve Esas klavuzu No: 2012/8768, tarihli ve Esas No: 2012/8650, tarihli ve Esas No:2012/8944, tarihli ve Esas No:2013/937, tarihli ve Esas No:2013/1034 sayl kararlar gereince; özür durumuna bal 2012 yaz ve 2013 ubat dönemlerinde örenim özründen bavuru yapabilecek.26 nc seçenei tercih klavuzu eden öretmenler klavuzu il genelinde bo kalan kurumlara kura usulüyle atanacaklardr.Lgili mevzuatna göre Anadolu liselerine atanan öretmenler, bilim ve sanat merkezleri klavuzu hariç klavuzu fen liseleri atama ile sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.Atamalar 9-10 Eylül'de atama yaplacak. Bavurusu onaylanan fifa öretmenlere ait Bavuru Formunun çkts göreve baladklarnda öretmenlere imzalattrlacaktr.
Bakanlmza bal eitim manager kurumlarnda görevli öretmenlerin il içi spywareblaster ve manager iller arasnda salk, e ve Dantay kinci Dairesinin kararlar gereince örenim özrü ile genel ve özel hayat olumsuz etkileyen nedenlere bal yer deiiklikleri, 652 sayl Milli Eitim.
IV- Öretmenlerden; a) Kendisi ya da memur ei yurt d görevde bulunanlar, b) Eleri football geçici görevli olanlar, c) Eleri istee bal sigortal olanlar yer deitirme bavurusunda bulunamayacaklardr.
Birinci aamada bavurusu onaylanan öretmenler, atanmak istedikleri okul kodlarn, tercih önceliklerini dikkate alarak iaretleyeceklerdir.
Bal bulunduu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluundan alnacak iyerinin faaliyette olduunu gösterir belge,.
Öretmenlerden ei kamu görevlisi olup askerlik görevini yapmakta olanlar, einin görev yapt kurumun bulunduu yere yer deitirme isteinde bulunabilecektir.
Görevli olduu il/ilçe dnda bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi uygun iletiim araçlaryla kadrolarnn bulunduu okul müdürlüne süresi içinde ulatracaklardr.
E, annebaba, çocuk ve karde için veya vasi tayini sebebiyle alnm salk kurulu raporlar ile yaplan bavurularda, onay makamlar, aile kütüne ilenmi kiisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatl nüfus kayt örneini elektronik ortamda temin ederek kontrol best edeceklerdir.Büyükehir statüsündeki illerde görev yapan öretmenlerden; Büyükehir belediyesi kapsamndaki ilçeler dndaki ilçelerden (belde ve köyler dâhil) büyükehir belediyesi kapsamndaki ilçelere atanmasn gerektiren özrü bulunanlar büyükehir belediyesi kapsamndaki ilçelerdeki, Büyükehir belediyesi kapsam dndaki ilçelere (belde ve köyler dâhil) atanmasn gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduu ilçedeki (belde.Tklaynz 2013 Eylül Atama MEB Duyurusu için.Yer deitirme bavurularna ilikin tereddütler öncelikle il millî eitim müdürlünce giderilecek; bu aamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanla bildirilecektir.2013 Öretmenlerin Özür Durumu handbook Yer Deitirme Duyurusu 2013 YAZ DÖNEM Öretmenlern ÖZÜR durumundan, l Ç VE ller arasi YER detrmelerne LKN duyuru.Bavurularda, 2012 yaz ve 2013 ubat dönemlerindeki bavuru tarihleri itibaryla hazrlk snf, lisansüstü örenimine kaytl ve hâlen örenimine devam etmekte olduunu gösterir belge ibraz edilecektir.Kullanici dostu arayz, web sitemizde yer alan ieriklere kolay ulaabilmeniz iin arayz zenle tasarladk.Gerekli artlar tamad tespit edilenlerin bavurusu reddedilecektir.Büyükehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnzca özrünün bulunduu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okullar tercih edeceklerdir.

Müstakil müdürlü bulunmayan okullarda görevli öretmenler ile kadrolar il/ilçe millî eitim 2013 meb atama klavuzu müdürlüklerinde bulunan öretmenler, bavurularn kadrolarnn bulunduu il/ilçe millî eitim müdürlüklerine yapacaktr.
Bilim ve sanat merkezlerinde daha önce görev yapmam öretmenler, bu merkezleri tercih edemezler.

Sitemap